İngiltere’deki Okullara Yüksek Lisans Başvurusu Yapmak 2/2

 Merhaba,

Bir önceki yazımda İngiltere’deki okullara başvuru süreci hakkında bilgi vermeye çalışmış, bu süreci takip ederken izlenmesi gereken yöntem hakkında tavsiyelerde bulunmuştum. Henüz o yazıyı okumadıysanız bu link üzerinden yazıya ulaşabilirsiniz.

İngiltere’deki okullara başvuru sürecinde genel olarak istenen belgeleri tekrar hatırlayalım:

 1. Mezuniyet Belgesi
 2. Trasnkript
 3. Referans mektupları
 4. Özgeçmiş Mektubu (CV)
 5. İngilizce Dil Belgesi
 6. Niyet Mektubu

Daha önce de değindim gibi mezuniyet belgesi, transkript ve CV elde edilmesi, hazırlanması kolay belgeler. Fakat yine de okulların bu belgeleri talep etmesinin arkasında yatan başlıca nedenlerin farkında olmak, yapacağınız başvurunun olumlu sonuçlanmasında size yardımcı olabilir.

1. Mezuniyet belgesi

Mezuniyet belgesi, hangi okuldan ve bölümden mezun olduğunuzu görmek ve bir yüksek lisans programına başlayabilme ehliyetinizin olup olmadığını anlamak için talep edilir. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi olabilir. Belgenin İngilizce olması gerekir. Türkçe olması halinde yeminli tercümandan tercümesini de yaptırabilirsiniz. Henüz mezun olmadıysanız, mezuniyet belgeniz olmadan da başvuru yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız başvurunun olumlu sonuçlanması halinde başvurunuz şartlı (conditional offer) olarak kabul edilir. Mezun olmanız ve ilgili belgeyi okula göndermenizle, şartlı kabulünüz şartsız kabule (unconditional offer) dönüştürülür.

2. Transkript

Transkript, hepimizin bildiği üzere lisans programında alınan dersleri ve bu derslerin sınavlarından alınan sonuçlar ile genel not ortalamasını gösterir. Transkriptte yer alan derslerin  ve bu derslerin sonuçlarının, başvurduğunuz yüksek lisans programı ve bu programda verilen dersler bakımından değerlendirildiğini aklınızda bulundurmalısınız. Örneğin öğrenci, Kings College’ın uluslararası hukuk yüksek lisans programına başvuru yapmış olsun. İlk olarak, bu öğrencinin transkriptinde yer alan genel not ortalaması, Kings College’a girebilmek için önem arz eder. Bunun yanında öğrencinin transkriptinde yer alan, lisans dönemde aldığı uluslararası hukukla ilgili dersler ve bu derslerdeki notları da yüksek lisans programına kabul sürecinde değerlendirmeye alınmaktadır. Dolayısıyla aşağıda niteliklerinden detaylıca bahsedeceğim niyet mektubunda, transkriptinizde yer alan ve başvurduğunuz yüksek lisans programıyla ilgili olan derslerinizden aldığınız yüksek notlardan veya bu derslerle ilgili çalışmalarınızdan bahsetmeniz faydalı olacaktır.

3. Referans Mektupları

Okuldaki çalışmalarınızı ve başarılarınızı gösterir bir diğer belge ise üniversitedeki hocalarınızdan alacağınız referans mektuplarıdır. İngiltere’deki okullar genelde başvuru aşamasında mezun olunan üniversitedeki hocalar tarafından antetli kağıda yazılmış 2 adet İngilizce referans mektubu isterler. Özellikle İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde referans mektupları genelde hocalar tarafından bizzat yazılıp, öğrenciye gösterilmeden başvuru yapılan okula direk gönderilmekteyken, ülkemizde bu durum biraz farklı yürütülmektedir. Genelde öğrenciler, referans mektuplarını hocanın ağzından kendileri kaleme alırlar ve hocalar da bunu imzalar. Özellikle İstanbul ve Marmara Üniversiteleri gibi okullardan mezunsanız böyle bir durumla karşılaşmanız muhtemeldir. O yüzden daha hocalarınızın yanına gitmeden referans mektubunu onların ağzından hazırlamanız size zaman kazandırabilir.

Böyle bir durumda, okul yaşantınızda öne çıkarmak istediğiniz başarılarınızı ve notlarınızı, yazdığınız referans mektubunda vurgulamanızı tavsiye ederim. Biz toplum olarak genelde kendimizi övmeyi pek sevmeyiz. Ancak hocanın kaleminden yazacağınız referans mektubunuzda başarılı yanlarınızı biraz abartmanızın kimseye zararı olmayacaktır. 🙂 Yalnızca fikir vermesi adına paylaştığım, daha önceden kabul almış iki ayrı başvuruda kullanılan referans mektuplarını buradan indirebilirsiniz. (Refererans Mektubu 1 Referans Mektubu 2)

4. CV (Özgeçmiş)

Bu belge ise mesleki ve sosyal yaşantınızla ilgili edindiğiniz tecrübeleri öğrenmek için talep edilmektedir. İngiltere’deki okullar, sosyal yönü güçlü, iletişime açık, aktif ve başarılı öğrenciler ararlar. Bazı öğrencilerin not ortalaması yeteri kadar yüksek olmayabilir, ancak öğrenci üniversite hayatı boyunca birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev almış ve çeşitli organizasyonlara aktif olarak dahil olmuş olabilir. Yahut öğrenci çeşitli kurumlarda kısa veya uzun dönem staj yapmıştır, belirli bir iş tecrübesi vardır.  Öğrencinin bu sosyal veya mesleki yönü, başvuru değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanmasında etkili olabilecektir. Dolayısıyla hazırlayacağınız CV’de üniversite hayatınız boyunca veya sonrasında edindiğiniz mesleki ve sosyal tecrübelerden başvurduğunuz yüksek lisans programıyla ilgili olanlarını vurgulamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde nispeten düşük olan not ortalamanızı telafi etmiş veya zaten yüksek olan not ortalamanızı, edindiğiniz diğer tecrübelerle destelemiş olursunuz.

5. İngilizce Dil Belgesi

İngilizce dil belgesi ve IELTS sınavı ile ilgili detaylı bilgilere IELTS Rehberi başlıklı yazım üzerinden ulaşabilirsiniz.

6. Niyet Mektubu

Gelelim niyet mektubuna. Birçoklarına göre niyet mektubu, İngiltere’deki okullara yapacağınız başvuruda sunacağınız belgeler arasında en önemli olanıdır. Bu mektup sizi, tam anlamıyla başvuru yapacağınız okula tanıtacak ve başvurunuzun kabul edilip edilmemesinde büyük rol oynayacaktır. Bu nedenle niyet mektubunun nasıl hazırlanması gerektiğini iyi bilmeli ve bu mektubu özenle hazırlamalısınız. Niyet mektubunun şekli ve içeriğine dair standart kurallar yoktur. Ancak bazen okullar kelime veya karakter sınırlaması getirebilmektedir. Bu nedenle ilk olarak okulların internet siteleri üzerinden niyet mektubu için kelime veya karakter sınırlaması gibi herhangi bir özel şartın olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Niyet mektubu, hem öğrencinin İngilizce yazı yazma ve kendini ifade edebilme becerilerini; hem de onun, başvurulan okul ve programa neden başvuru yaptığını, bu okula ne gibi bir katkı sağlayabileceğini, söz konusu yüksek lisans programını tamamladıktan sonraki hedeflerinin neler olduğunu anlamak için talep edilir. Bu nedenle; niyet mektubunu şekil ve içerik adlı iki başlık altında incelemek faydalı olacaktır:

6.1. Niyet mektubunun şekli

Az önce de değindiğim gibi niyet mektupları için belirlenmiş standart bir şekil şartı yoktur. Ben burada, kendi niyet mektubumu yazmadan önce yaptığım araştırmalar sonucu edindiğim bilgilere dayanarak genel olarak niyet mektubunun nasıl bir yapıda olması gerektiğine değinmek istiyorum.

Öncelikle niyet mektubuna bir giriş cümlesi ile başlanmalı ve mektubun sonunda bir sonuç paragrafı yer almalıdır. Daha sonra niyet mektubunun içeriği, giriş cümlesi ile sonuç paragrafı arasında, paragraflar etkili bir biçimde kullanılarak aktarılmalıdır. Her paragraf, ana bir fikir etrafında şekillendirilmeli, açık ve akıcı olmalıdır. Örneğin bir paragraf, bizim örneğimizdeki öğrencinin uluslarası hukuk alanındaki çalışmaları ve başarıları fikri etrafında şekillendirilebilir. Bu paragrafta okulda alınan uluslararası hukukla ilgili ana dersler ve seçmeli derslerdeki başarılardan, uluslararası hukuk ile ilgili katılınan konferans ve etkinliklerden bahsedilebilir. Başka bir paragraf ise, sivil toplum çalışmaları kapsamında yer alınan gönüllü projeleri konu alabilir.

Mektup, giriş cümlesinden sonuç paragrafına kadar bir bütün olarak akıcı olmalıdır. Bu akıcılık paragrafların tarihsel olarak mantıklı bir şekilde sıralanması ve aralarında geçişlerin uyumlu olmasıyla sağlanabilir. Örneğin öğrenci ilk paragrafta kısaca lise dönemini ne kadar aktif ve başarılı geçirdiğinden bahsettikten sonra, ikinci paragrafta üniversite sınavından elde ettiği başarıyı ve yerleştiği üniversitenin alanındaki kalitesini aktarabilir. Öğrenci, daha sonra anlatacaklarını oluş sıralarına göre paragraflara yerleştirerek neden başvuru yaptığı alanda yüksek lisans yapmak istediği sorusuna verdiği cevapla niyet mektubunu sonlandırabilir. Son olarak, niyet mektubunu yazarken, noktalama işaretleri ve imla kurallarına çok dikkat edilmelidir.

6.2. Niyet mektubunun içeriği

Niyet mektubu, en basit haliyle, başvurduğunuz okulun sizi neden kabul etmesi gerektiğini anlattığınız bir mektup olarak tanımlanabilir. Genelde başvuru sürecinde herhangi bir sözlü mülakat da yapılmadığından, kendinizi ifade edebilmek için elinizdeki yegane imkan budur.  Bu nedenle mektubunuzda hakkınızda sorulabilecek şu soruların cevaplarının mutlaka bulunması ve bunların iyi ve yeterli bir şekilde ifade edilmesi büyük önem arz etmektedir:

 • Bu okula ve yüksek lisans programına başvurmadan önce, eğitim hayatınızda, mesleki ve sosyal yaşantınızda elde ettiğiniz, başvurduğunuz bu yüksek lisans programında sizi ayrıcalıklı kılabilecek beceri ve tecrübeler neler?
 • Neden özellikle bu okula başvurdunuz?
 • Neden özellikle bu yüksek lisans programına başvurdunuz?
 • Yüksek lisans programına kabul edilirseniz bu okula ve yüksek lisans programına ne gibi bir katkıda bulunabilirsiniz?
 • Yüksek lisans programına kabul edilirseniz mezun olduktan sonraki planınız nedir?

Mezun olduğunuz okul ve bölüm, ilgi alanlarınız, mesleki ve sosyal açıdan elde ettiğiniz tecrübeler ve başvuru yaptığınız okul ve bölüme göre yukarıdaki sorulara akıcı bir şekilde cevap vererek mektubunuzun içeriğini oluşturabilirsiniz. Yalnızca fikir vermesi adına, daha önceden olumlu sonuçlanan iki ayrı başvuruda kullanılan niyet mektuplarını burası üzerinden inceleyebilirsiniz. (Niyet Mektubu 1 Niyet Mektubu 2)

İngiltere’deki okullara yüksek lisans başvurusu yapma süreciyle ilgili notlarımı bu şekilde tamamlamış oldum. Umarım faydasını görürsünüz. Bu süreçle ilgili sorularınız varsa aşağıdaki yanıt kısmı üzerinden sormaktan çekinmeyin. Diğer görüş ve önerilerinizi iletişim kısmından bana iletirseniz sevinirim.

Muhabbetle,

Abdulbaki

İngiltere’deki Okullara Yüksek Lisans Başvurusu Yapmak 2/2’ için 2 yanıt

Add yours

 1. Merhaba, 1 den fazla üniyw başvuru yapmak için referans mektubunu birden fazla mı hocamızdan istemeli yoksa 1 adet almamız yeterli olup taratma şeklinde gçnderme imkanımız var mı?
  Teşekkürler

  Beğen

  1. Her okulun başvuru süreci farklı. Bazı okullar referans mektuplarının taranmış halini sizin pdf olarak yüklemenizi(daha sonra kayıt esnasında aslını ibraz etmenizi) isterken bazıları direk hocanın üniversite mail adresi üzerinden referans mektubunu göndermesini istiyor. O yüzden bir hocadan okulun antetli kağıdına yazılmış referans mektubunu ne olur ne olmaz düşüncesiyle 3 nüsha şeklinde almak işinizi kolaylaştıracaktır.

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: